Toptan ve Perakende Ticaret


Toptan ve Perakende Ticaret sektöründeki şirkerler, öngörülemeyen tüketici davranışı; taleplerdeki dalgalanmalar, yoğun rekabet ve yerel, ulusal ve uluslararası yasal uyumluluk sorunları gibi birçok mikro ve makro ekonomik baskılarla karşılaşırlar. Bu şirketler aynı zamanda taşıma ve teslimattan çok sayıda uzak bölümleri yönetme gerekliliğine kadar, işletme maliyetlerinde artışlar görmüşlerdir
Devamı…
Bununla birlikte, her boyutta toptan ve perakende ticaret işleri - küçük dükkanlardan küresel çok uluslu perakende zincirlerine kadar - aşağıdaki sektöre özgü zorluklarla karşılaşırlar:
 • Etkin bir tedarik zinciri oluşturma. Bu, azalan nakliye ve depolama maliyetleri ve hızla değişen müşteri taleplerine daha iyi cevap verebilme ile sonuçlanan, teslimat sürelerini en aza indirme, ulaşım güzergahlarını optimize etme, malları ve ürünleri online izleme ve etkin stok yönetimini içerir.
 • Artan popülaritesi ve kullanımı ile internet tabanlı ticarete yanıt verme. Mallar ve ürünler büyük oranda müşterilere online sağlanabilir hale geldiğinden, perakendeciler Web mağazalarını geliştirme ve bakımı üzerine yatırım yapmaktadırlar. Ancak, online ödeme yöntemlerinin güvenliği, e-ticaret için önemli bir caydırıcı olmaya devam etmektedir.
 • Kullandıkları veya tükettikleri ürünlerde bulunan maddeler hakkındaki tüketici endişelerine yeterince cevap verme. Tüketiciler üretiminden dağıtımına kadar tedarik zinciri boyunca daha fazla şeffaflık talep etmektedirler.
 • Karmaşık ve çeşitli fiyatlandırma şemalarının desteklenmesi. Bu şemalar, satışları simüle etmek için, farklı taban fiyatlar, indirim oranları, tanıtım faaliyetleri, pazarlama kampanyaları, zaman bazlı satışa, vb izin vermelidir.
 • Personeli tutmak. Yüksek ciro perakende ve toptan ticaret şirketleri için sabit bir sorundur - birçok işletme, çalışan sadakatini artırmak için tasarlanan teşvik programları geliştirmektedirler.
 • Hırsızlık ve kaybı önleme. Perakendecilerin halen mağaza hırsızlığı, hırsızlık ve dolandırıcılığı önlemek için önemli insani ve mali kaynakları taahhüt etmesi gerekir. Ayrıca müşterilerin kişisel ve kredi kartı bilgilerini korumak için ek kaynaklar sağlamak zorundadır.
 • İşi büyütme. Ekonomik ve piyasa baskıları perakende ve toptan satış şirketlerini, pazara girmek için pazar tahmini ve planları içeren genişletilmiş stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Bu planlar, sırayla, şirketlerin başarılı yönetim, tedarik zinciri ve pazarlama paradigmaları oluşturmalarını ve uygulamalarını gerektirir.
Pazarda, toptan ve perakende işletmelerinin yukarıda bahsedilen zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olan çok çeşitli yazılım çözümü vardır - çoğu sektöre özel fonksiyonlarla birlikte. Bu çözümler:
 • dağıtım için kurumsal kaynak planlaması (dağıtım için ERP) sistemleri;
 • talep yönetimi işlevselliği ve radyo frekansı tanımlamayı içeren (RFID) tedarik zinciri yönetimi (SCM) sistemleri;
 • mağazacılık yönetimi; ve
 • perakendeciler için satış noktası (POS) çözümleri.